Mimořádná členská schůze oddílu šermu TJ Bohemians Praha

Aktualizováno 26. 4.

Vážení členové, 

chci vás informovat o svolání mimořádné členské schůze oddílu šermu TJ Bohemians Praha, která proběhne osobně v areálu TJ Bohemians Praha, z.s., Hagibor, Izraelská 6, Praha 10, 100 00 v nejbližším možném termínu, jakmile to vládní opatření týkající se epidemie viru SARS CoV-2 umožní.  

Místo konání schůze mimořádné členské schůze: 

TJ Bohemians Praha, Hagibor, Izraelská 6, Praha 10, 100 00

Termín konání mimořádné členské schůze: 

Datum a čas mimořádné členské schůze je stanoven na pátek 4. června 2021 od 18:00 h a uskuteční se v termínu, kdy konání mimořádné členské schůze umožňují vládní opatření týkající se epidemie viru SARS CoV-2. 

Termín konání setkání je řízen platnými vládními nařízeními, zejména: Usnesením č. 21/2021 Sb. ze dne 22. ledna 2021, usnesení vlády České republiky č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, dále usnesením vlády České republiky č. 196 ze dne 26.února 2021, vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav, dále prodloužením nouzového stavu ze dne 26.března 2021 a všech dosud platných a navazujících krizových opatření. 

A dále mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařízenými postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Program mimořádné členské schůze:

  1. Prezence členů oddílu (17:45 h - 18:00 h)
  2. Zahájení mimořádné členské schůze předsedou oddílu (18:00 h - 18:15 h)
  3. Schválení volebního řádu a schválení mandátové a volební komise (18:15 h - 18:30 h)
  4. Volba zbývajících 3 členů vedení oddílu šermu TJ Bohemians Praha (18:30 h - 19:00 h)
  5. Závěr (19:00h)

V případě, že ani po 30 minutách od zahájení prezence členů členské schůze nebude mimořádná členská schůze usnášeníschopná (tj. nebude přítomna většina členů oddílu šermu), pak bude 30 min po plánovaném začátku mimořádné členské schůze svolána náhradní mimořádná členská schůzce.

Tato náhradní mimořádná členská schůze bude usnášeníschopná v počtu přítomných. Náhradní členská schůze bude jednat o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání – svolané mimořádné členské schůze. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů oddílu.

Podrobnosti ke svolávané mimořádné členské schůzi naleznete v dokumentech níže:

Mimořádná členská schůze
Volební a jednací řád

S pozdravem       

MUDr. Vladimír Moravec,
předseda oddílu šermu TJ Bohemians Praha

Navštivte Instagram oddílu šermu Bohemians

Připojte se k nám na oficiální Instagram našeho oddílu IN: sermbohemianspraha 

Vláďa Moravec a vedení oddílu šermu 

Spuštěny oficiální webové stránky oddílu

Vítáme vás na oficiální stránce oddílu šermu Bohemians www.sermbp.cz

Na stránkách můžete sledovat novinky z oddílu, pořádané akce, on-line semináře, rozpisy tréninků, výsledky šermířů našeho oddílu a mnoho dalšího.

Vláďa Moravec a vedení oddílu

Profesionální trenér na Bohemce

Od začátku sezóny spolupracujeme s trenérem šermu s PaedDr. Jaromírem Kailem. Otevíráme tím novou kapitolu naší Bohemky, kdy po 30 letech máme v oddíle opět profesionálního trenéra šermu. 

Uveďme některé z jeho trenérských úspěchů:

Jarda nám pomáhá s tréninky našich dětí a mládeže ve skupině pokročilých šermířů anebo závodníků. A počítáme s rozšířením tréninků i pro začátečníky. 

Dále se nově v našem oddíle věnujeme rozvoji našich trenérů. Zavedli jsme s Jardou individuální tréninky pro naše trenéry. Naši trenéři, kteří mají zájem, mohou nově v našem oddíle získat vyšší trenérské třídy.

Za vedení oddílu jsem rád, že můžeme společně pracovat na rozvoji a zlepšování tréninků, které budou přínosem zejména pro vás, naše šermíře.

Vláďa
Hlavní trenér a předseda oddílu

Tréninky zrušeny, setkáváme se on-line

Drazí šermíři,
na základě vládních opatření jsou tréninky šermu ve vnitřních prostorách bohužel nadále zrušeny.

Od čtvrtka 7. ledna 2021 až do odvolání vás opět zveme na naše on-line tréninky šermířů.

V případě dotazů kontaktujte předsedu oddílu V. Moravce e-mailem či telefonicky na čísle 724 114 383.

Lepší nový rok 2021 přejí trenéři a vedení oddílu!

Opět zahajujeme tréninky v šermírně

Drazí šermíři,
od čtvrtka 3. prosince 2020 opět můžeme trénovat ve vnitřních prostorách a v šermírně. Jsme povinni respektovat omezení v počtu 10 trénujících sportovců s nasazenou rouškou.

Pro dotazy a potvrzení účasti na konkrétním tréninku kontaktujte předsedu oddílu V. Moravce e-mailem či telefonicky na čísle 724 114 383.

Informační schůzky

Milí šermíři a přátelé,
pondělí 5. 10. v 19 hodin a ve středu 7. 10. v 19 hodin po tréninku vás zveme na informační schůzku.

Sdělíme vám podrobnosti ohledně tréninků a turnajů, které nás čekají, zároveň zodpovíme vaše případné otázky. Pokud byste se nemohli či nechtěli osobně zúčastnit, kontaktujte předsedu oddílu V. Moravce, který vám sdělí potřebné informace individuálně telefonicky: 724 114 383.

Šermu zdar!

Máme mistry České republiky!

Na mistrovství ČR v Ostravě ve fleretu minižáků získal v soutěži jednotlivců zlatou medaili náš závodník Lukáš Moravec a bronzovou medaili vybojoval Jan Dlabač.

Lukáš Moravec se stal nejen mistrem ČR, ale i celkovým vítězem celostátního žebříčku ve své kategorii. A v soutěži družstev náš tým ve složení Lukáš Moravec, Patrik Hrnčíř, Jan Dlabač také vybojoval zlaté medaile

Všem třem našim mistrům České republiky blahopřejeme!

Zahájení šermířské sezóny na Bohemians

Ve středu 2. 9. 2020 bych Vás, naše členy oddílu, rád pozval na úvodní trénink a informační schůzku do šermírny Bohemians.

Trénink:
Děti začátečníci i závodníci od 17 h do 19 h (fleret, šavle, kord) 
Dospělí začátečníci i závodníci od 19 h do 21 h  (fleret, šavle, kord)

Informační schůzka s rodiči a členy oddílu proběhne od 19 h.

Přijďte a dozvíte se podrobnosti k nové šermířské sezóně.

Vláďa Moravec, předseda oddílu

Instrukce k soustředění oddílu sportovního šermu

Každoročně zahajujeme svoji šermířskou přípravu na sportovním soustředění. Letos jej pořádáme v termínu od neděle 23. 8. 12 h do neděle 30. 8. ve sportovním / rekreačním areálu v Českém ráji u Prachovských skal. Soustředění je vedené 6 trenéry našeho oddílu a je přihlášeno více než 20 účastníků.

Web: https://rsceskyraj.cz/ 
Adresa:  Rekreační areál Pařez, Zámostí-Blata u Pařezké Lhoty

Co sebou nezapomenout za vybavení?
– Sportovní oblečení pro venkovní sportování: tenisky, tepláky, mikiny, plavky
– Kompletní šermířské vybavení na šermířské tréninky na aparátech. V případě nutnosti servisu / opravy vybavení kontaktujte Vláďu Moravce nebo Ondřeje Koubu.
– Vyplněná prohlášení (Je potřeba, aby každý účastník přivezl sebou čestné prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilost.)
 Kolo pro cyklistiku (pro trénink a krásné cyklostezky v okolí)

Platba: 
Převodem na bankovní účet našeho oddílu: 184 36 101 /0100 – variabilní symbol, v.s.: 218 111 555.

V případě dotazů a potvrzení účasti mne kontaktujte e-mailem nebo telefonicky: 724 114 383

Zveme vás si zatrénovat, zašermovat a pobýt společně s námi na soustředění v týdnu nebo o víkendu.

Vláďa Moravec, předseda oddílu za celý „realizační tým“