Úspěchy a medaile šermířů Bohemians

Šermíři Bohemians mají za sebou další velmi úspěšný celostátní žebříčkový šermířský turnaj, na kterém:

Blahopřejeme k umístění a získaným bodům do celostátní soutěže šermířů, jen tak dál.

Vláďa Moravec za celý tým oddílu šermu Bohemians

Oficiální web oddílu: www.sermbp.cz
Oddílový Instagram: @sermbohemianspraha

Nábor nových členů oddílu

Staň se novodobým rytířem v moderním oddíle sportovního šermu!

Přidejte se k nám. Trénujeme každé úterý a čtvrtek od 17 h do 19 h. Pro více informací volejte Vladimíra Moravce na tel.: 724 114 383, e-mail: sermbp@email.cz

Těšíme se na vás šermíři Bohemians

Oficiální web oddílu: www.sermbp.cz
Oddílový Instagram@sermbohemianspraha

Vedení oddílu opět v plné sestavě

Rádi vám oznamujeme, že na členské schůzi našeho oddílu konané 24. 6. byli řádně zvoleni zbývající 3 členi do vedení našeho oddílu: Jarda Kail, Martina Dlabačová a Zbyněk Hrnčíř, kteří byli zvoleni 49 hlasy členů našeho oddílu.
 
Děkujeme všem za podporu. 🙂

Vedení oddílu již pracuje v následujícím složení:
Předseda oddílu - Vláďa Moravec
Tajemník - Pavel Štulíř
Hospodářka - Martina Dlabačová
Hlavní metodický trenér - Jarda Kail
Člen výboru pro komunikaci - Zbyněk Hrnčíř

S čím vám mohou pomoci jednotliví členi vedení se dozvíte i na Youtube našeho oddílu a na Instagramu

Klikněte na odkaz:
Vláďa: https://www.youtube.com/watch?v=ibo77Gd4-eI
Martina:https://www.youtube.com/watch?v=C7gKWIlb3Z4

Vedení oddílu je nyní plné sestavě a věříme, že se budeme moci plně věnovat rozvoji našeho oddílu. 

Vláďa Moravec

Pozvánka na náhradní členskou schůzi

Vážení členové,
chci vás informovat o svolání náhradní členské schůze oddílu šermu TJ Bohemians Praha novou pozvánkou dle §257 Občanského zákona ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.

Termín konání náhradní členské schůze:
čtvrtek 24. června 2021 od 18:00 h

Místo konání náhradní členské schůze:
TJ Bohemians Praha, Hagibor, Izraelská 6, Praha 10, 100 00

Program náhradní členské schůze:

  1. Prezence členů oddílu (17:45 h - 18:00 h)
  2. Zahájení náhradní členské schůze předsedou oddílu (18:00 h - 18:15 h)
  3. Schválení volebního řádu a schválení volební komise (18:15 h - 18:45 h)
  4. Volba zbývajících 3 členů vedení oddílu šermu TJ Bohemians Praha (18:45 h - 19:15 h)
  5. Závěr (19:15 h)

Tato náhradní členská schůze bude usnášeníschopná v počtu přítomných. Náhradní členská schůze jedná o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání – svolané mimořádné členské schůze. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů oddílu.


Náhradní členská schůze se uskuteční v souladu s vládními opatřeními týkající se epidemie viru SARS CoV-2.

S pozdravem
MUDr. Vladimír Moravec,
předseda oddílu šermu TJ Bohemians Praha

Jsme dobrá parta na Bohemce!

Ahoj šermíři a příznivci šermu,

takhle se na Bohemce věnujeme našemu týmu šermířů, jak partě závodníků tak partě začátečníků. Společně s Jardou a mladými trenéry 4x týdně trénujeme rychlost, obratnost a výbušnost. Šermířskou techniku vylepšujeme na individuálních trénincích. Díky tomu naši mladí šermíři získali tituly mistrů republiky v jednotlivcích i ve družstvech. Jsme dobrá parta. Ještě bych vás chtěl pozvat na mimořádnou členskou schůzi, která se koná v pátek 4. 6. 2021 od 18 h tady na Bohemce. Ta rozhodne o budoucnosti našeho oddílu.

Za vedení oddílu
Vláďa Moravec, předseda oddílu 

Sledujte:

Vize oddílu šermu

Soustředění oddílu sportovního šermu

Chtěl bych vás všechny opět pozvat na sportovní soustředění, které pořádáme poslední srpnový týden (od neděle 22. 8. 2021 do soboty 28. 8. 2021) , kde se budeme připravovat na novou šermířskou sezónu a společně si užijeme krásné prostředí Krkonoš. 

Těšte se na sportovní areál Malé Úpy a ubytování s přímým výhledem na Sněžku. 

Fotografie najdete na oddílovém Instagramu@sermbohemianspraha

Web areálu: www.skimu.cz/leto/sportovni-soustredeni-skupiny/

Rád bych vás požádal o předběžné potvrzení vaší účasti, účasti vašich dětí na soustředění na e-mail: sermcz@email.cz do 2. 6. 2021. Další informace s vámi budeme brzy sdílet.

Vláďa Moravec, předseda oddílu

Opět zahajujeme tréninky v šermírně

Drazí šermíři,

od 17. května 2021 můžeme opět trénovat ve vnitřních prostorách naší šermírny. Jsme povinni respektovat omezení platného mimořádného opatření, např. v počtu osob do 10 trénujících sportovců na ploše sportoviště a do 2 osob spolu ve skupině. 

Rozpis a časy tréninků naleznete zde a jsou stejné s tréninky v šermírně v prosinci 2020.

Kontaktujte prosím předsedu oddílu Vláďu Moravce e-mailem či telefonicky na tel: 724 114 383 pro evidování účasti šermíře na konkrétním tréninku.

Na shledanou na planši
Vláďa

Mimořádná členská schůze oddílu šermu TJ Bohemians Praha

Aktualizováno 26. 4.

Vážení členové, 

chci vás informovat o svolání mimořádné členské schůze oddílu šermu TJ Bohemians Praha, která proběhne osobně v areálu TJ Bohemians Praha, z.s., Hagibor, Izraelská 6, Praha 10, 100 00 v nejbližším možném termínu, jakmile to vládní opatření týkající se epidemie viru SARS CoV-2 umožní.  

Místo konání schůze mimořádné členské schůze: 

TJ Bohemians Praha, Hagibor, Izraelská 6, Praha 10, 100 00

Termín konání mimořádné členské schůze: 

Datum a čas mimořádné členské schůze je stanoven na pátek 4. června 2021 od 18:00 h a uskuteční se v termínu, kdy konání mimořádné členské schůze umožňují vládní opatření týkající se epidemie viru SARS CoV-2. 

Termín konání setkání je řízen platnými vládními nařízeními, zejména: Usnesením č. 21/2021 Sb. ze dne 22. ledna 2021, usnesení vlády České republiky č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, dále usnesením vlády České republiky č. 196 ze dne 26.února 2021, vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav, dále prodloužením nouzového stavu ze dne 26.března 2021 a všech dosud platných a navazujících krizových opatření. 

A dále mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařízenými postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Program mimořádné členské schůze:

  1. Prezence členů oddílu (17:45 h - 18:00 h)
  2. Zahájení mimořádné členské schůze předsedou oddílu (18:00 h - 18:15 h)
  3. Schválení volebního řádu a schválení mandátové a volební komise (18:15 h - 18:30 h)
  4. Volba zbývajících 3 členů vedení oddílu šermu TJ Bohemians Praha (18:30 h - 19:00 h)
  5. Závěr (19:00h)

V případě, že ani po 30 minutách od zahájení prezence členů členské schůze nebude mimořádná členská schůze usnášeníschopná (tj. nebude přítomna většina členů oddílu šermu), pak bude 30 min po plánovaném začátku mimořádné členské schůze svolána náhradní mimořádná členská schůzce.

Tato náhradní mimořádná členská schůze bude usnášeníschopná v počtu přítomných. Náhradní členská schůze bude jednat o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání – svolané mimořádné členské schůze. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů oddílu.

Podrobnosti ke svolávané mimořádné členské schůzi naleznete v dokumentech níže:

Mimořádná členská schůze
Volební a jednací řád

S pozdravem       

MUDr. Vladimír Moravec,
předseda oddílu šermu TJ Bohemians Praha

Navštivte Instagram oddílu šermu Bohemians

Připojte se k nám na oficiální Instagram našeho oddílu IN: sermbohemianspraha 

Vláďa Moravec a vedení oddílu šermu