Mimořádná členská schůze oddílu šermu TJ Bohemians Praha

26. 4. 2021

Aktualizováno 26. 4.

Vážení členové, 

chci vás informovat o svolání mimořádné členské schůze oddílu šermu TJ Bohemians Praha, která proběhne osobně v areálu TJ Bohemians Praha, z.s., Hagibor, Izraelská 6, Praha 10, 100 00 v nejbližším možném termínu, jakmile to vládní opatření týkající se epidemie viru SARS CoV-2 umožní.  

Místo konání schůze mimořádné členské schůze: 

TJ Bohemians Praha, Hagibor, Izraelská 6, Praha 10, 100 00

Termín konání mimořádné členské schůze: 

Datum a čas mimořádné členské schůze je stanoven na pátek 4. června 2021 od 18:00 h a uskuteční se v termínu, kdy konání mimořádné členské schůze umožňují vládní opatření týkající se epidemie viru SARS CoV-2. 

Termín konání setkání je řízen platnými vládními nařízeními, zejména: Usnesením č. 21/2021 Sb. ze dne 22. ledna 2021, usnesení vlády České republiky č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, dále usnesením vlády České republiky č. 196 ze dne 26.února 2021, vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav, dále prodloužením nouzového stavu ze dne 26.března 2021 a všech dosud platných a navazujících krizových opatření. 

A dále mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařízenými postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Program mimořádné členské schůze:

  1. Prezence členů oddílu (17:45 h - 18:00 h)
  2. Zahájení mimořádné členské schůze předsedou oddílu (18:00 h - 18:15 h)
  3. Schválení volebního řádu a schválení mandátové a volební komise (18:15 h - 18:30 h)
  4. Volba zbývajících 3 členů vedení oddílu šermu TJ Bohemians Praha (18:30 h - 19:00 h)
  5. Závěr (19:00h)

V případě, že ani po 30 minutách od zahájení prezence členů členské schůze nebude mimořádná členská schůze usnášeníschopná (tj. nebude přítomna většina členů oddílu šermu), pak bude 30 min po plánovaném začátku mimořádné členské schůze svolána náhradní mimořádná členská schůzce.

Tato náhradní mimořádná členská schůze bude usnášeníschopná v počtu přítomných. Náhradní členská schůze bude jednat o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání – svolané mimořádné členské schůze. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů oddílu.

Podrobnosti ke svolávané mimořádné členské schůzi naleznete v dokumentech níže:

Mimořádná členská schůze
Volební a jednací řád

S pozdravem       

MUDr. Vladimír Moravec,
předseda oddílu šermu TJ Bohemians Praha

Zpět na úvodní stránku
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram