Pozvánka na náhradní členskou schůzi

4. 6. 2021

Vážení členové,
chci vás informovat o svolání náhradní členské schůze oddílu šermu TJ Bohemians Praha novou pozvánkou dle §257 Občanského zákona ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.

Termín konání náhradní členské schůze:
čtvrtek 24. června 2021 od 18:00 h

Místo konání náhradní členské schůze:
TJ Bohemians Praha, Hagibor, Izraelská 6, Praha 10, 100 00

Program náhradní členské schůze:

  1. Prezence členů oddílu (17:45 h - 18:00 h)
  2. Zahájení náhradní členské schůze předsedou oddílu (18:00 h - 18:15 h)
  3. Schválení volebního řádu a schválení volební komise (18:15 h - 18:45 h)
  4. Volba zbývajících 3 členů vedení oddílu šermu TJ Bohemians Praha (18:45 h - 19:15 h)
  5. Závěr (19:15 h)

Tato náhradní členská schůze bude usnášeníschopná v počtu přítomných. Náhradní členská schůze jedná o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání – svolané mimořádné členské schůze. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů oddílu.


Náhradní členská schůze se uskuteční v souladu s vládními opatřeními týkající se epidemie viru SARS CoV-2.

S pozdravem
MUDr. Vladimír Moravec,
předseda oddílu šermu TJ Bohemians Praha

Zpět na úvodní stránku
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram