Pozvánka na řádnou členskou schůzi oddílu šermu Bohemians Praha

26. 1. 2023

Členská schůze oddílu šermu Bohemians Praha se koná ve úterý 28. 2. 2023 od 18:30 h v prostorách šermírny našeho oddílu. Více informací v dokumentu

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná (tj. nebude přítomna nadpoloviční většina členů oddílu šermu), bude svolána náhradní členská schůzce.

Vedení oddílu šermu Bohemians Praha. 

Oficiální web oddílu: www.sermbp.cz
Nový oddílový Instagram: @oddilsermuBohemians

Zpět na úvodní stránku
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram